Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo Aktuality

Pozvánka na 13.Valné zhromaždenie Občianskeho združenia EUROPA UOMO SLOVENSKO
- stiahnite si tu

Pozvánka na 12.Valné zhromaždenie Občianskeho združenia EUROPA UOMO SLOVENSKO
- stiahnite si tu

Program seminára vo Viedni (Slovensky)- 360 Degree Prospectives on Prostate Cancer
- stiahnite si tu

360 Degree Prospectives on Prostate Cancer - Vienna
- stiahnite si tu

Zápisnica z jednania 11. VZ EUS v Košiciach 31.3.2017
- stiahnite si tu

Pozvánka na Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Europa Uomo Slovensko v Košiciach.
- stiahnite si tu

Správa návrhovej komisie na 10.VZ OZ EUS, 18.3.2016 v Bratislave
- stiahnite si tu

Zápisnica z Valného Zhromaždenia Občianskeho združenia Europa Uomo Slovensko-2016
- stiahnite si tu

Pozvánka na valné zhromaždenie 18.3.2016
- stiahnite si tu

Protokol o registrácii do notarskeho centralneho registra
- stiahnite si tu

Valné zhromaždenie EU / Varšava
- stiahnite si tu

EU-S VZ15 Zápisnica
- stiahnite si tu

Understanding the Complexity of Survivorship in Modern Oncology
- stiahnite si tu

Minutes Members meeting GenAssembly 2014
- stiahnite si tu

Action Program EUomo 2014
- stiahnite si tu

HUDSON White Paper timeline
- stiahnite si tu

DUNCAN Newsletter
- stiahnite si tu

Letáčik VZ 2013
- stiahnite si tu

POZVÁNKA: na Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Europa Uomo Slovensko 2013
- stiahnite si tu