Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko

Europa Uomo
Europa Uomo Slovensko je občianske združenie, ktoré bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 17. februára 2006. Je súčasťou celoeurópskeho projektu Europa Uomo – Európska koalícia rakoviny prostaty so sídlom v Miláne (Taliansko) a usiluje o vytvorenie celosvetovej organizácie. Členmi združenia sú najmä pacienti, ktorí sú, alebo boli liečení s diagnózou rakoviny prostaty, ale aj ďaľšie osoby (lekári, zdravotnícky personál a i.), ktoré prejavujú súhlas s našimi cieľami a majú záujem na pozitívnych zmenách v tejto oblasti.

Združenie je financované predovšetkým z darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb, pričom si nenárokuje žiadne finančné príspevky od organizácie Europa Uomo.

Aktivity tejto orgnizácie sú založené predovšetkým na dobrovoľnej činnosti členov občianskeho združenia.

Europauomo Dokumenty

Orgány Občianskeho združenia EUROPA  UOMO  SLOVAKIA M61: GA EU 2009 - Minutes (L.Denis, March 2009)
Orgány Občianskeho združenia EUROPA  UOMO  SLOVAKIA M62: Europa Uomo - Legal Body - History and Future (H.Tavio, GA EU Stockholm, March 09)

Europauomo Garanti stránky

Doc.MUDr. Ferdinando Goncalvos, CSc.,
Prof.MUDr. Pavol Horňák, DrSc.
Prof.MUDr. Ján Kliment, CSc.

Orgány Občianskeho združenia EUROPA  UOMO  SLOVAKIA Orgány Občianskeho združenia EUROPA UOMO SLOVAKIA

Europauomo Kontakt

Občianske združenie
Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava

Číslo spisu registrácie na MV SR VVS/1-900/90-27767, dňa 17.2.2006
IČO: 30801028
Č.účtu: 2662752091, Tatra banka
e-mail: vasil.koprda@stuba.sk

EuropaUomo Sponzori :
EuropaUomoNOVARTIS s.r.o.
EuropaUomoSANOFI-AVENTIS PHARMA SLOVAKIA s.r.o.
EuropaUomoVIVAX SLOVAKIA s.r.o.