Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo Vzdelanie

Europa UomoOverview latest treatments CRPC full article

Europa UomoEAPM Annual Conference Report Integrating Personalised Medicine into the EU Health Strategy

Europa UomoThe many faces of advanced stage prostate cancer

Europa UomoA BRIEF COMPARISON OF NATIONAL CANCER HEALTH SERVICES

Europa UomoZápisnica z Valného Zhromaždenia Občianskeho združenia Europa Uomo Slovensko-2014

Europa UomoImproving prostate cancer care across Europe

Europa UomoSpráva dozornej rady OZ EUS

Europa UomoCiele OZ EUS pre rok 2013

Europa UomoVZEUS2013- zapisnica

Europa UomoUZNESENIE Z Valného zhromaždenia OZ EUS

Europa UomoVedecký poradný zbor OZ Europa Uomo Slovensko

Europa UomoOrgány Občianskeho združenia EUROPA UOMO SLOVAKIA

Europa UomoZpráva o činnosti v roku 2012 - Europa Uomo Slovensko

Europa UomoM87-EUS-Karin-Karcinom prostaty Pacientska publikacia 1

Europa UomoM86-Portal 6 - EUomo Forum (EPCC)

Europa UomoM85-Portal 5 - Good PCa Care (SFPCA C. Waller)

Europa UomoM84-Portal 4 - Report of the StratComm EU 2012 (G.Feick)

Europa UomoM83-Portal 4 - Riskman 2012 (K. Mastris)

Europa UomoM82-Message 33 PCa Incidence Mortality

Europa UomoM81-UOMO LUTS BPH final Chapple

Europa UomoM80-Europa Uomo 2011

Europa UomoM79-EPAD 2012

Europa UomoM78-Vedecký poradný zbor OZ EUS 2012

Europa UomoM77-EUS Pozvánka na Valné zhromaždenie 2012

Europa UomoM76-EUS Orgány v 2012

Europa UomoM75-EUS Uznesenie z VZ 2012

Europa UomoM74- EUS Zápisnica z VZ 2012

Europa UomoM73-EUS Zápisnica z VZ 2011

Europa UomoM72-Kľúčové body urologického týždňa 2012

Europa UomoM71- Europa Uomo Prihláška do OZ EUS (pre urológov)
(každý záujemca môže text prihlášky vytlačiť, prihlášku vyplniť a odoslať na adresu elektronickú (vasil.koprda@stuba.sk), alebo poštovú:Prof.V.Koprda – EUS, Bohrova 5, 851 01 Bratislava)

Europa UomoBELLARDITA (Paris 120236)

Europa UomoVALDAGNI (EUomo EAU Paris ESO Pca Programme 2012)

Europa UomoROOBOL (Paris 120225)

Europa UomoPARKER (EAU 2012 EUomo)

Europa UomoBiopsia prostaty

Europa UomoSkriningové vyšetrenie karcinómu prostaty

Europa UomoBecoming a qualified Advocate

Europa UomoPooled analysis of 2 protocols of intermittent hormonal therapy, in advanced prostate cancer

Europa UomoEU-S-Pozvánka na VZ 12

Europa UomoVýzva k poukázaniu 2% z daní 2010

Europa UomoM74- EU-S- Riadiace orgány OZ EUS 2011

Europa UomoM73- EU-S-VZ11-Zápisnica

Europa UomoM72- EU-S-VZ11-Uznesenie

Europa UomoM71- Europa Uomo 2011

Europa UomoM70- CaP a SEX

Europa UomoM69-BPH-Baláž V-PresKonf. 2010 Bratislava

Europa UomoM68-Týždeň urológie -Kliment V- PresKonf. 2010 Bratislava

Europa UomoM67-BPH a QoL- Bujdak P-PresKonf. 2010 Bratislava

Europa UomoWhy HRQoL is important to Patients (nov 26 Brussels

Europa UomoProstate Cancer Final report for HCP

Europa UomoM66: GA EU 09 - A Guide to Starting a PCSHS Group (M.Lockett, Stockholm)

Europa UomoM65: GA EU 09 - Prostate Cancer Research in Europe (G.Feick, Stockholm)

Europa UomoM64: GA EU 09 - Report of the Secretary (L.Denis, Stockholm)

Europa UomoM59: Adjuvant or Salvage Radiotherapy after Radical Prostatectomy(M.Wirth,TU Dresden, 2009)

Europa UomoM58: New Developments in the Treatment of HRPC (B.Tomba, EAU Stockholm 2009)

Europa UomoM57: The Future of Prostate Cancer: Urologistś and European Perspectives (PA Abrahamson,EAU Stockholm 2009)

Europa UomoM55: Screening, early diagnosis, treatment, active surveillance for prostate cancer (Ch.C.Bangma, Rotterdam, 2009)

Europa UomoM54: Advnces in the managementsof BPH/LUTS(H.Chaple, Sheffield Univ., GA EU, Stockholm, 19.3.09)

Europa UomoM53: Multiprofessional disciplinary approach (Valdagni, GA EU, Stockholm, 19.3.09)

Europa UomoM52: Controversies in Prostate Diseases, L.Denis, Krakow, 6.2.09

Europa UomoM51: Active surveillance and the PRIAS protocol, J.Roobol, Krakow, 9.2.2009

Europa UomoM45: Management biochemickej recidívy po kuratívnej liečbe karcinómu prostaty, J.Breza, VZ OZ EUS, 18.2.2009

Europa UomoM44: ESMO Stockholm Sept 08(Van Poppel)

Europa UomoM43: WWPCC Geneva (Hudson 28_8_2008)

Europa UomoM41: What a patient expects from his pharmacist (L.Denis, Luxembourgh, 26.9.2008)

Europa UomoM39: Cancer Patients - Partners for Change (ECPC, H. Sunseth, Brussel, 8.4.2008)

Europa UomoM38: Improving Patient Participation and Information on Clinical Trials(ECPC, J Giessler, Brussel, 8.4.2008)

Europa UomoM37: PROCABIO - the treatment of ca prostate by biomarkers (C.Bangma, EAU, Brussels, 28.3.08)

Europa UomoM36: Recent Advances in Prostate Cancer.Part 4. (Per-Anders Abrahamsson, Sweden, Europa Uomo Italia Onlus, Milan, 29.3.08)

Europa UomoM35: Recent Advances in Prostate Cancer.Part 3. (Per-Anders Abrahamsson, Sweden, Europa Uomo Italia Onlus, Milan, 29.3.08)

Europa UomoM34: Recent Advances in Prostate Cancer.Part 2. (Per-Anders Abrahamsson, Sweden, Europa Uomo Italia Onlus, Milan, 29.3.08)

Europa UomoM33: Recent Advances in Prostate Cancer.Part 1. (Per-Anders Abrahamsson, Sweden, Europa Uomo Italia Onlus, Milan, 29.3.08)

Europa UomoM32: Management of Senior Adults with Prostate Ca (L.Denis, Europa Uomo, Milan, 27.3.08)

Europa UomoM31: EU-The European Prostate Cancer Coalition (J.Moreau & L.Denis, OECI Workshop, Avignon, 14.3.05)

Europa UomoM30: Zápisnica z Valného zhromaždenia OZ Europa Uomo Slovensko, 12.februára 2008

Europa UomoM29: Lokalizovaný a lokálne pokročilý karcinóm prostaty (V.Kliment, VZ EUS Bratislava,12.feb.08)

Europa UomoM28: Včasná diagnostika CaP pri nízkom PSA (V.Student, 2.ZUS, Štrbské pleso, jan.2008)

Europa UomoM27: Karcinóm prostaty (B.Eliáš, 2.ZUS, Štrbské pleso, jan.2008)

Europa UomoM26: Biopsia prostaty (J.Ľupták, 2.ZUS, Štrbské pleso, jan.2008)

Europa UomoM25: Podporná liečba karcinomu stravou - (2.Medzinár.onkolog.konf.Znojmo, V.Koprda, nov.2006)

Europa UomoM24: The Endothelin Axis: Oncogenic Mechanism - (EAU - Europa Uomo, A.von Eschenbach, 2007)

Europa UomoM23: What´s New in Prostate Cancer - (EAU, Berlin, J.Yee, 2007)

Europa UomoM22: Prostate Cancer Bridging the GAP in Europe (ESMO Patient Coalition Forum, Louis Denis, 2007, Brusel)

Europa UomoM21: EU European Prostate Pasport - Recommendations from Berlin, 2007)

Europa UomoM20: Overdetection of prostate cancer (Chris H.Bangma, ESMO, 2007, Brusel)

Europa UomoM19:Europa Uomo (Louis Denis - Antwerpy, Monaco 06)

Europa UomoM18:Sexualita a rakovina prostaty (M. Horňák- Bratislava, Valné zhromaždenie EUS 07)

Europa UomoM17: Aktuálne problémy liečby karcinómu prostaty(F.Goncalvos - Bratislava, Valné zhromaždenie EUS07)

Europa UomoKarcinóm prostaty a obezita

Europa UomoNové hormonálne preparáty v liečbe karcinómu prostaty

Europa Uomo Europa uomo výročná schôdza 2015