Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo Spolupráca

Deelnemerslijst Vzhľadom na viac ako desaťročnú úzku spoluprácu s panom Ekkehardom Buechlerom, dlhoročným reprezentantom našej blízkej organizácie Selbsthilfe Prostatakrebs (Oesterreich), zdielame rovnakú radosť z pocty udelenia ocenenia pana Prof.Sharhokh Shariata MD Zlatou medailou odbornej spoločnosti a chceme s hrdosťou prezentovať toto ocenenie na našom portáli.

Deelnemerslijst Deelnemerslijst Vienna 2017
Prostata M63: Why EU and ESO can Cooperate ? (A.CostaESO director, GA EU, Stockholm, March 2009)