Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo Novinky


Nové spojenie s európskou skupinou rakovinových pacientov !
Na sklonku roka 2014 najväčšia európska organizácia pacientov chorých na rakovinu prostaty začína so zavedením ECPC portálu, ktorý je on-line a je doplnený novinami ECPC Newsletter 01/2014, ktoré vychádzajú raz za mesiac. Členovia občianskeho združenia Europa Uomo Slovensko nezabúdajte prosím čerpať informácie o najnovšom vývoji projektov zakladaných EU a vývoji politiky ovplyvňujúcej rakovinových pacientov.
Informáciu publikovala Mihaela Militaru, ECPC Direktor
Deň boja proti rakovine prostaty
V rámci kampane pre zvýšenie bdelosti pre potrebu včasného lekárskeho zákroku, národné urologické spoločnosti v Európe vyhlasujú 14. september za Prostate Awareness Day – Deň boja proti rakovine prostaty. EAU patrí k ústredným organizátorom ktorí podporujú celoeurópske úsilie pri objasňovaní a sprostredkovaní verejnosti aktuálnych poznatkov o chorobách prostaty a ich vývoji....