Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo Novinky / Deň boja proti rakovine prostaty


Hanblivosť a nebolestivé príznaky patria medzi kľúčové dôvody, prečo európski muži stredného veku nedbajú o vyhľadanie lekárskej pomoci keď ochorejú na prostatu. Odborní lekári volajú po vynaložení oveľa väčšieho úsilia na zvýšenie uvedomenia si dopadov ochorenia prostaty na Európanov.

„Ako muž starne, zvyšuje sa riziko ochorenia prostaty. Rodinná anamnéza, africkí predkovia, strava bohatá na živočíšne tuky, nízky príjem ovocia, zeleniny a rýb, tiež môžu prispievať k ochoreniu prostaty. Všetci muži, najmä tí nad 50 rokov, mali by si byť toho vedomí a navštíviť urológa ak majú s prostatou trápenie „– odporúča Európska spoločnosť urológov (EAU – European Association of Urology).

Prostata je malá žľaza veľkosti vlašského orecha, ktorá je umiestnená pod močovým mechúrom a produkuje číru tekutinu unášajúcu spermie a pomaly rastie s vekom muža. Lekári vravia, že muži nad 50 rokov sú najohrozenejší chorobami prostaty ako sú zväčšená prostata (benígna hyperplázia prostaty – BPH), akútna a chronická prostatitída a rakovina prostaty.

Choroby prostaty, najmä ranné štádia rakoviny ostávajú často nespoznané a nedávne štúdia ukazujú, že včasné zistenie a liečenie je prospešné vo väčšine prípadov. V rámci kampane pre zvýšenie bdelosti pre potrebu včasného lekárskeho zákroku, národné urologické spoločnosti v Európe vyhlasujú 14. september za Prostate Awareness Day – Deň boja proti rakovine prostaty. EAU patrí k ústredným organizátorom ktorí podporujú celoeurópske úsilie pri objasňovaní a sprostredkovaní verejnosti aktuálnych poznatkov o chorobách prostaty a ich vývoji.
V tomto roku EAU definovala 4 kľúčové východiská:
    1. U väčšiny mužov sa časom vyvinie benígne ochorenie prostaty a z nich mnohé ochorenie bude vyžadovať medicinálnu alebo chirurgickú liečbu, obe dobre dostupné a všeobecne vysoko účinné.
    2. Rakovina prostaty sa dá liečiť iba ak je zistená v počiatočnom štádiu, ak sa nachádza v rámci svojho orgánu. PSA ( jednoduché stanovenie špecifického prostatického antigénu v krvi) a rýchlosť zmien PSA s časom (čas zvýšenia hodnôt na dvojnásobok) sú užitočným nástrojom pre vyhľadávanie pacientov s rizikom rakoviny prostaty.
    3. Rakovina prostaty zistená v počiatočnom štádiu svojho vývoja nepotrebuje vždy bezprostredné liečenie. Vhodnou alternatívou je aktívne monitorovanie, ktoré umožňuje započať s liečbou kedykoľvek to bude potrebné.
    4. Hormonálna liečba má závažné dôsledky na kvalitu života, ale ak je potrebná, dajú sa vedľajšie účinky liečby významne znížiť úpravou výživy, fyzickej aktivity a poskytnutím psychologickej pomoci.
EAU disponuje propagačnými materiálmi na podporu iniciatívy ostatných lekárskych inštitúcií. Sú dospupné na: http://www.uroweb.org/EAU_Initiatives