Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo  Vianočný pozdrav

VÁŽENÍ PRIATELIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA EUROPA UOMO SLOVENSKO, KOLEGOVIA, SPOLUBOJOVNÍCI PROTI RAKOVINE PROSTATY, AKO AJ VAŠI BLÍZKI, SYMPATIZANTI A SPONZORI, DOVOĽTE MI KONCOM ROKA 2016, ZAŽELAŤ VÁM PEVNÉ ZDRAVIE, POKOJNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV A NOVÉHO ROKA 2017, VEĽA KRÁSNYCH CHVÍĽ V KRUHU RODINY A VAŠICH BLÍZKYCH, SKVELÚ POHODU A MNOHO PRÍJEMNÝCH ZÁŽITKOV, ZA VEDENIE OZ EUS,
VASIL KOPRDA

Europa Uomo  Kto sme ?

Europa Uomo
Europa-- Uomo Slovensko je občianske združenie, ktoré bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 17. februára 2006. Je súčasťou celoeurópskeho projektu Europa Uomo – Európska koalícia rakoviny prostaty so sídlom v Miláne (Taliansko) a usiluje o vytvorenie celosvetovej organizácie. Členmi združenia sú najmä pacienti, ktorí sú, alebo boli liečení s diagnózou rakoviny prostaty, ale aj ďaľšie osoby (lekári, zdravotnícky personál a i.), ktoré prejavujú súhlas s našimi cieľami a majú záujem na pozitívnych zmenách v tejto oblasti. ...  viac viac

Europa Uomo  Čo je prostata ?

Europa Uomo
Prostata je žľaza mužského reprodukčného systému. Jej forma i veľkosť sa dajú prirovnať gaštanu. Váži okolo 20 gramov. Obklopuje časť močovej trubice v dĺžke 2-3 cm. Je umiestnená medzi lonovou kosťou, panvovým dnom, konečníkom a močovým mechúrom. V prostate sa dajú rozlíšiť tri oblasti – zóny. Zóna centrálna, prechodná a zóna periférna. Až tri štvrtiny karcinómov prostaty sa vyvíjajú v periférnej zóne. Zvyšok pripadá na centrálnu a prechodnú zónu. ...viac viac

 Sponzory - Europa Uomo Slovensko  Sponzori
Sponzori - Europa Uomo Slovensko  Ďakujeme sponzorom, ktorí podporujú projekt Europa Uomo - Slovensko :

NOVARTIS  s.r.o. SANOFI-AVENTIS PHARMA SLOVAKIA s.r.o. VIVAX SLOVAKIA s.r.o. MOJA PROSTATA .SK